DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY PRO ANALÝZU MOČE

M2 a M10

 

                                                 TYP PROUŽKU                                         SPECIFIKACE

 

 

M2

M10

CITLIVOST

REAKČNÍ ČASTI

ketony

x

x

0,5 mmol/l

60 sec.

bílkoviny

 

x

1,5-2,0 mg/l

60 sec.

pH

 

x

5,0-9,0

60 sec.

krev

 

x

5-10 eryth./µl

60 sec.

dusitany

 

x

11 µmol/l

60 sec.

leukocyty

 

x

10 leukocytů/µl

60-120 sec.

urobilinogen

 

x

17,5 µmol/l

60 sec.

bilirubin

 

x

9 µmol/l

60 sec.

SG(specifická hmostnost)

 

x

1,000-1,030

60 sec.

glukóza

x

x

2,8 mmol/l

60 sec.

 

Vynikající cena:

M2      2,39 Kč           1 měření (plná úhrada VZP)

M10    5,40 Kč           1 měření

 

Platnost do 1. 6. 2004

NÁVOD K POUŽITÍ

1.                Ověřte datum expirace na dně obalu.

2.                Stanovení provádějte pouze z čerstvé moči, maximálně čtyři hodiny staré. Před stanovením moč dobře promíchejte, ale necentrifugujte.

3.                Vyjměte měřící proužek z tuby a NEPRODLENĚ UZAVŘETE VÍČKO (obr. 1).

4.                Ihned (ne déle než do jedné sekundy) ponořte celý měřící proužek do moči a ihned jej vyjměte.

5.                Osušte jednu hranu testovacího proužku absorbčním papírkem a odstraňte tak přebytečnou moč (obr. 2).

6.                Srovnejte barvy na měřícím proužku se stupnicí na obalu přesně za 60 sekund (obr. 3). Výsledek leukocytů odečtěte po 60-120 sekundách.

Vyvarujte se:

Odečítání barevných změn po uplynutí dvou minut.
Odečítání barevných změn podél okrajů jednotlivých zón testovacího proužku.

Skladování:

Skladujte měřící proužky v originální tubě na suchém, chladném místě při teplotě 10 - 30°C.
Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, jasnému osvětlení ani mrazu.
Po otevření obalu vždy zajistěte jeho včasné uzavření těsným uzávěrem.
Při dodržení výše uvedených podmínek skladování bude výrobek stabilní po celou dobu až do data expirace uvedeného na dně tuby.

Cena balení (100 ks)    540,- Kč bez DPH.

 

Uplatnění: laboratoře, všeobecní lékaři, pediatři, gynekologové, urologové (M10), diabetologové (M2).