logo.JPG(47 kb)
Stanislav Kaska, Matice �kolsk� 17, �esk� Bud�jovice
telefon: +420 603 248 838 , +420 603 170 292
tel./fax: +420 387 730 507

EKG
EKG Fukuda Denshi AUTOCARDINER FCP-2155

EKG Fukuda Denshi AUTOCARDINER FCP-2155

p�enosn� 12-svodov� EKG s 3-kan�lov�m z�pisem na pap�r ���e 63 mm
automatick� a manu�ln� z�znam
nap�jen� ze s�t� nebo z akumul�toru, vestav�n� akumul�torov� baterie pro cca 1,5 hod provozu
ve standardu rozm��en�, anal�za s interpretac�, detekce arytmi� a R-R trend
jednoduch� ovl�d�n�, z�kladn� obsluha jedn�m tla��tkem
standardn� RS-232 v�stup pro komunikaci s po��ta�emEKG Fukuda Denshi CardioMax FX-3010

EKG Fukuda Denshi CardioMax FX-3010

modul�rn� p�enosn� 12-svodov� EKG s 6-kan�lov�m z�pisem na pap�r ���e 145 mm
ve standardu rozm��en�
automatick� a manu�ln� z�znam
nap�jen� ze s�t� nebo z akumul�tor�, vestav�n� akumul�torov� baterie pro cca 70 min. provozu
dotykov� LCD displej pro zobrazen� a� 12 svod� EKG
jednoduch� ovl�d�n�, z�kladn� obsluha jedn�m tla��tkem
ukl�d�n� z�znam� na pam�ovou IC kartu
standardn� RS-232 v�stup pro komunikaci s po��ta�em
mo�nost roz���en� o anal�zu s interpretac�, detekci arytmi�, R-R trend a jednoduch� z�t�ov� testEKG Fukuda CardioMax FX-4010

EKG Fukuda CardioMax FX-4010

modul�rn� 12-svodov� EKG s 12-kan�lov�m z�pisem na pap�r ���e 210 mm
automatick� a manu�ln� z�znam
sklopn� LCD displej
mo�nost roz���en� o rozm��en�, anal�zu s interpretac�, detekci arytmi�, R-R trend a z�t�ov� test
jednoduch� ovl�d�n�, z�kladn� obsluha jedn�m tla��tkem
mo�nost ulo�en� z�znam� na pam�ovou IC kartu
standardn� RS-232 v�stup pro komunikaci s po��ta�em, p��pojka na extern� kl�vesnici
mo�nost vestav�n� akumul�torov� baterie pro cca 60 min. provozuEKG Fukuda CardioMulti FDX-4510

EKG Fukuda CardioMulti FDX-4510

12-svodov� EKG s 12-kan�lov�m z�pisem na pap�r ���e 210 mm
roz�i�iteln� o vyhodnocen� EKG Holteru
ve standardu rozm��en�, anal�za EKG s interpretac�, detekce arytmi�, R-R trend a z�t�ov� test
automatick� a manu�ln� z�znam
velk� podsv�cen� LCD displej, sou�asn� sledov�n� a� 12 kan�l�
jednoduch� ovl�d�n�, z�kladn� obsluha jedn�m tla��tkem
mo�nost ulo�en� z�znam� na pam�ovou IC kartu nebo na disketu
standardn� 3 x RS-232 pro p�ipojen� k ergometru, k po��ta�i a na extern� kl�vesnici
v�stup na extern� monitor
mo�nost vestav�n� akumul�torov� baterie pro cca 40 min. provozuEKG Fukuda Denshi CardiMax FX-7202

EKG Fukuda Denshi CardiMax FX-7202

modul�rn� p�enosn� 12-svodov� EKG s 3/6-kan�lov�m z�pisem na skl�dan� pap�r ���e 110 mm
ve standardu rozm��en� EKG a R-R trend
automatick� a manu�ln� z�znam
jednoduch� ovl�d�n�, z�kladn� obsluha jedn�m tla��tkem v dotykov� 5,7- LCD displej pro zobrazen� a� 12 svod� EKG
alfanumerick� kl�vesnice pro zad�v�n� jm�na a dal��ch informac�
intern� pam� a� na 128 z�znam�
zabudovan� komunika�n� port LAN pro propojen� s PC
mo�nost roz���en� o anal�zu EKG s interpretac� a anal�zu arytmi�
mo�nost vestav�n� akumul�torov� baterie pro cca 30 min. provozuEKG Fukuda Denshi CardiMax FX-7402
EKG Fukuda Denshi CardiMax FX-7402

modul�rn� p�enosn� 12-svodov� EKG s 3/6/12-kan�lov�m z�pisem na pap�r ���e 210 mm
ve standardu rozm��en� EKG a R-R trend
automatick� a manu�ln� z�znam
jednoduch� ovl�d�n�, z�kladn� obsluha jedn�m tla��tkem
dotykov� 5,7- LCD displej pro zobrazen� a� 12 svod� EKG
alfanumerick� kl�vesnice pro zad�v�n� jm�na a dal��ch informac�
intern� pam� a� na 300 z�znam�
ukl�d�n� z�znam� na pam�ovou IC kartu
v�stup pro p�ipojen� extern�ho monitoru
mo�nost roz���en� o anal�za EKG s interpretac� a anal�za arytmi� a z�t�ov� test
mo�nost vestav�n� akumul�torov� baterie pro cca 60 min. provozu


Přenosné EKG – KASKAZabýváme se zdravotní a laboratorní technikou s kompletním autorizovaným servisem a službami. http://www.kaskaservis.cz/index.php?nid=5605&lid=cs&oid=1021069

Na nab�zenou zdravotnickou a laboratorn� techniku m� firma KASKA autorizovan� servis a prodej.
K nab�zen�m p��stroj�m provedeme mont�, servis, pro�kolen�, dod�v�me i pap�r do p��stroje.Další zajímavé produkty KASKA servis: Defibrilátor, kojenecká váha, spirometr