logo.JPG(47 kb)
Stanislav Kaska, Matice školské 17, České Budějovice
telefon: +420 603 248 838 , +420 603 170 292
tel./fax: +420 387 730 507

Separátory amalgámuSeparátory amalgámu

Osvědčený odlučovací systém firmy Metasys je rozšířen přibližně na 75% trhu ve vyspělích zemích. Společně s vlastním přístrojem je dodána náhradní sběrná nádoba a sada dezinfekčního prostředku Green Clean M2 s dávkovačem, která vystačí na cca 50 čistících procedur.
Green Clean je dezinfekční prostředek pro chirurgické odsávání, odlisňovač, plivátko a separátor amalgámu, sestávajících se ze dvou odlišných koncentrátů (červený a zelený). Jejich střídáním se zamezuje případnému vzniku rezistence virů a bakterií.


Separátory amalgámu

Odlučovač amalgámu pracující na principu sedimentace. Je zajištěna řízena recyklace (výměna) odlučovačů po jejich naplnění, čímž je realizována „doživotní záruka" a na funkci odlučovače.Na nabízený sortiment má firma KASKA autorizovaný servis a prodej.
K nabízeným přístrojů provedeme montáž, servis, proškolení.
Všechny nabízené odlučovače jsou určeny pro externí instalaci a splňují parametry stanovené normou
ČSN EN 11143.